Vge. de la Assumpció esquina con Av. Generalitat, Barberà del Vallès